Cennik

❖ Pełna księgowość

 

W ramach usługi pełnej księgowości oferujemy 7 rodzajów abonamentu: 5, 15, 45, 70, 100, 200 i 200+.

 

Podmioty niebędące płatnikami VAT:

Liczba dokumentów rozliczanych w ramach abonamentu Miesięczna opłata za abonament Cena za każdy następny dokument ponad limit określony w abonamencie
5 350 zł 40 zł
15 500 zł 35 zł
45 800 zł 30 zł
70 1000 zł 25 zł
100 1200 zł 20 zł
200 2300 zł 15 zł
200+ 2400 zł 10 zł

 

Podmioty będące płatnikami VAT:

Liczba dokumentów rozliczanych w ramach abonamentu Miesięczna opłata za abonament Cena za każdy następny dokument ponad limit określony w abonamencie
5 400 zł 40 zł
15 550 zł 35 zł
45 850 zł 30 zł
70 1050 zł 25 zł
100 1250 zł 20 zł
200 2350 zł 15 zł
200+ 2450 zł 10 zł

 

Opłaty za usługi dodatkowe (niewchodzące w skład abonamentu):

Rodzaj usługi Opłata
Wystawienie faktury 15 zł
Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w zakresie podatku dochodowego (rok) 80 zł
Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w zakresie podatku dochodowego / Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 korygowany okres / miesiąc) 80 zł
Rachunek do umowy zlecenia / umowy o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek) 40 zł
Sporządzenie treści umowy zlecenia / o dzieło 80 zł
Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło (opłata za deklarację) 45 zł
Sporządzenie i wysłanie wezwania do potwierdzenia sald (opłata za 1 dokument) 50 zł
Zamknięcie roku (sprawozdanie finansowe, roczne rozliczenie podatkowe) Równa abonamentowi obowiązującemu w ostatnim miesiącu roku podatkowego, nie niższa niż 500 zł
Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, eksport (opłata za miesiąc) 45 zł
Rozliczenie podatku u źródła (opłata za miesiąc) 60 zł
Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych (opłata za miesiąc) 60 zł
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (opłata za rachunek walutowy) 60 zł
Przygotowanie i wysyłka listu poleconego pocztą 40 zł
Wykonanie innych czynności administracyjno-biurowych określonych przez Zlecającego (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Sporządzanie plików JPK_FA (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Przygotowanie przelewów w systemie bankowym klienta (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Prowadzenie kasy, sporządzenie raportu kasowego (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Opracowanie polityki rachunkowości (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i innych dokumentów (VAT-26, A1) do urzędu skarbowego, ZUS lub innych instytucji (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Sporządzanie raportów księgowych według parametrów zdefiniowanych przez Zlecającego na podstawie zestawień zapisów księgi, np. bilans, RZiS w ciągu roku (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Zmiana abonamentu na niższy w trakcie roku podatkowego 700 zł
Przechowywanie dokumentów księgowych przez Biuro po upływie terminów zobowiązujących do ich odbioru (opłata za miesiąc) 50 zł
Metoda kasowa 50% abonamentu
Skanowanie dokumentów (opłata za 1 dokument) 1 zł

 

❖ Księga przychodów i rozchodów

 

W ramach usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oferujemy 8 rodzajów abonamentu.

 

Podmioty niebędące płatnikami VAT:

Liczba dokumentów rozliczanych w ramach abonamentu Miesięczna opłata za abonament Cena za każdy następny dokument ponad limit określony w abonamencie
5 150 zł 15 zł
15 200 zł 15 zł
30 300 zł 15 zł
60 400 zł 15 zł
90 500 zł 15 zł
120 600 zł 15 zł
150 700 zł 15 zł
150+ 800 zł 5 zł

 

Podmioty będące płatnikami VAT:

Liczba dokumentów rozliczanych w ramach abonamentu Miesięczna opłata za abonament Cena za każdy następny dokument ponad limit określony w abonamencie
5 200 zł 15 zł
15 250 zł 15 zł
30 350 zł 15 zł
60 450 zł 15 zł
90 550 zł 15 zł
120 650 zł 15 zł
150 750 zł 15 zł
150+ 850 zł 5 zł

 

Opłaty za usługi dodatkowe (niewchodzące w skład abonamentu):

Rodzaj usługi Opłata
Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, eksport (opłata za miesiąc) 50 zł
Rozliczenie podatku u źródła (opłata za miesiąc) 60 zł
Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych (opłata za miesiąc) 60 zł
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (opłata za rachunek walutowy) 60 zł
Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w zakresie podatku dochodowego (rok) 80 zł
Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w zakresie podatku dochodowego / Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 korygowany okres rozliczeniowy / miesiąc) 80 zł
Wystawianie faktur 15 zł
Rozliczenie delegacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą (opłata za 1 delegację) 50 zł
Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i innych dokumentów (VAT-26, A1) do urzędu skarbowego, ZUS lub innych instytucji (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Rachunek do umowy zlecenia / o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek) 40 zł
Sporządzenie treści umowy zlecenia / o dzieło 80 zł
Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło (opłata za deklarację) 45 zł
Przygotowanie i wysyłka listu poleconego pocztą 40 zł
Rozliczenie roczne podatku dla klientów Biura Rachunkowego Dwunastka posiadających ważny abonament: sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych, ich elektroniczna wysyłka do urzędu skarbowego 50 zł
Sporządzenie i przesłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą: ZZA, ZUA, ZWUA, ZCNA (opłata za 1 deklarację) 75 zł
Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Rachunek do umowy zlecenia / o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek) 50 zł
Zmiana abonamentu na niższy w trakcie roku podatkowego 300 zł
Sporządzanie plików JPK_FA (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Wykonanie innych czynności administracyjno-biurowych określonych przez Zlecającego (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Przechowywanie dokumentów księgowych przez Biuro po upływie terminów zobowiązujących do ich odbioru (opłata za miesiąc) 50 zł
Metoda kasowa 50% abonamentu
Skanowanie dokumentów (opłata za 1 dokument) 1 zł

 

❖ Ryczałt ewidencjonowany

 

Oferujemy 8 rodzajów abonamentu obsługi księgowej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych.

 

Podmioty niebędące płatnikami VAT:

Liczba dokumentów rozliczanych w ramach abonamentu Miesięczna opłata za abonament Cena za każdy następny dokument ponad limit określony w abonamencie
1 100 zł 15 zł
10 180 zł 15 zł
30 280 zł 15 zł
50 360 zł 15 zł
70 440 zł 15 zł
90 520 zł 15 zł
110 600 zł 15 zł
110+ 700 zł 5 zł

 

Podmioty będące płatnikami VAT:

Liczba dokumentów rozliczanych w ramach abonamentu Miesięczna opłata za abonament Cena za każdy następny dokument ponad limit określony w abonamencie
2 150 zł 15 zł
10 230 zł 15 zł
30 330 zł 15 zł
50 410 zł 15 zł
70 490 zł 15 zł
90 570 zł 15 zł
110 650 zł 15 zł
110+ 750 zł 5 zł

 

Opłaty za usługi dodatkowe (niewchodzące w skład abonamentu):

Rodzaj usługi Opłata
Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, eksport (opłata za miesiąc) 50 zł
Rozliczenie podatku u źródła (opłata za miesiąc) 60 zł
Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych (opłata za miesiąc) 60 zł
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (opłata za rachunek walutowy) 60 zł
Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w zakresie podatku dochodowego (rok) 80 zł
Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w zakresie podatku dochodowego / Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 korygowany okres rozliczeniowy / miesiąc) 80 zł
Wystawianie faktur 15 zł
Rozliczenie delegacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą (opłata za 1 delegację) 50 zł
Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i innych dokumentów (VAT-26, A1) do urzędu skarbowego, ZUS lub innych instytucji (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Rachunek do umowy zlecenia / o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek) 40 zł
Sporządzenie treści umowy zlecenia / o dzieło 80 zł
Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło (opłata za deklarację) 45 zł
Przygotowanie i wysyłka listu poleconego pocztą 40 zł
Rozliczenie roczne podatku dla klientów Biura Rachunkowego Dwunastka posiadających ważny abonament: sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych, ich elektroniczna wysyłka do urzędu skarbowego 50 zł
Sporządzenie i przesłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą: ZZA, ZUA, ZWUA, ZCNA (opłata za 1 deklarację) 75 zł
Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Rachunek do umowy zlecenia / o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek) 50 zł
Zmiana abonamentu na niższy w trakcie roku podatkowego 300 zł
Sporządzanie plików JPK_FA (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Wykonanie innych czynności administracyjno-biurowych określonych przez Zlecającego (opłata za każde 0,5 godziny) 75 zł
Przechowywanie dokumentów księgowych przez Biuro po upływie terminów zobowiązujących do ich odbioru (opłata za miesiąc) 50 zł
Metoda kasowa 50% abonamentu
Skanowanie dokumentów (opłata za 1 dokument) 1 zł

 

❖ Kadry i płace

 

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy 2 rodzaje abonamentów: Pakiet Płace oraz Pakiet Kadry i Płace.

Rodzaj abonamentu Opłata za 1 pracownika
Pakiet Płace 45 zł
Pakiet Kadry i Płace 70 zł

 

Wykaz usług wykonywanych w ramach abonamentów Pakiet Płace, Pakiet Kadry i Płace oraz usług dodatkowych:

Rodzaj usługi Pakiet Płace Pakiet Kadry i Płace
Sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach (urlopy, choroby) w ramach abonamentu w ramach abonamentu
Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym w ramach abonamentu w ramach abonamentu
Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń w ramach abonamentu w ramach abonamentu
Sporządzanie rocznych deklaracji PIT4, PIT8AR w ramach abonamentu w ramach abonamentu
Zatrudnienie pracownika: umowa o pracę, odnośne skierowania, oświadczenia, wnioski, zgody, zawiadomienia do urzędów i inne 125 zł za osobę w ramach abonamentu
Sporządzanie dokumentów pracowniczych: aneksów do umowy o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy, skierowań na okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu itp. 50 zł za osobę w ramach abonamentu
Prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowych niedostępne w ramach abonamentu
Sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS 125 zł za osobę w ramach abonamentu
Sporządzanie rocznych deklaracji PIT11 45 zł za deklarację w ramach abonamentu
Rozwiązanie stosunku pracy: rozwiazanie umowy o pracę, wyliczenie przysługującego okresu wypowiedzenia, naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, sporządzenie świadectwa pracy (opłata za pakiet dokumentów) 125 zł w ramach abonamentu
Obsługa PPK (opłata za 1 pracownika) 35 zł w ramach abonamentu
Obsługa PFRON (opłata za 1 pracownika) 35 zł w ramach abonamentu
Korekta listy płac, rozliczenia ZUS, kwoty podatku 125 zł za 1 miesiąc korygowany 125 zł za 1 miesiąc korygowany
Rozliczenie delegacji krajowej i zagranicznej, naliczenie diet, rozliczenie kosztów noclegów, dojazdów (opłata za dokument) 50 zł w ramach abonamentu

 

Objaśnienia do cennika:

♦ Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych;

♦ Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: w przypadku list płac – 1 dokument księgowy to każde 5 osób z listy; w przypadku wyciągów bankowych – 1 dokument księgowy to 10 operacji (mt940) lub 1 dokument księgowy to 5 operacji (pdf);

♦ Każdy z wymienionych w Cenniku abonamentów klient może zmienić na abonament wyższy, jeśli tylko stwierdzi, że będzie to dla niego rozwiązanie korzystniejsze. Konieczne jest w tym celu zgłoszenie chęci zmiany abonamentu z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca;

♦ Wszystkie kwoty podane w Cenniku są kwotami netto.

Zapraszamy do współpracy.

Dane kontaktowe

Biuro Rachunkowe Dwunastka
ul. Dobra 56/66, poziom -1, lok. A26
00-312 Warszawa
tel. +48 22 247 29 89
e-mail: biuro@dwunastka.waw.pl
www.dwunastka.waw.pl

Obserwuj nas

© 2023 Circa Sp. z o.o.