Cennik

Kadry i płace


W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy 2 rodzaje abonamentów: Pakiet Płace oraz Pakiet Kadry i Płace.

Rodzaj abonamentuOpłata za 1 pracownika
Pakiet Płace45 zł
Pakiet Kadry i Płace70 zł

 

Wykaz usług wykonywanych w ramach abonamentów Pakiet Płace, Pakiet Kadry i Płace oraz usług dodatkowych:

Rodzaj usługiPakiet PłacePakiet Kadry i Płace
Sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach (urlopy, choroby)w ramach abonamentuw ramach abonamentu
Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznymw ramach abonamentuw ramach abonamentu
Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeńw ramach abonamentuw ramach abonamentu
Sporządzanie rocznych deklaracji PIT4, PIT8ARw ramach abonamentuw ramach abonamentu
Zatrudnienie pracownika: umowa o pracę, odnośne skierowania, oświadczenia, wnioski, zgody, zawiadomienia do urzędów i inne125 zł za osobęw ramach abonamentu
Sporządzanie dokumentów pracowniczych: aneksów do umowy o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy, skierowań na okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu itp.50 zł za osobęw ramach abonamentu
Prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowychniedostępnew ramach abonamentu
Sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS125 zł za osobęw ramach abonamentu
Sporządzanie rocznych deklaracji PIT1145 zł za deklaracjęw ramach abonamentu
Rozwiązanie stosunku pracy: rozwiazanie umowy o pracę, wyliczenie przysługującego okresu wypowiedzenia, naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, sporządzenie świadectwa pracy (opłata za pakiet dokumentów)125 złw ramach abonamentu
Obsługa PPK (opłata za 1 pracownika)35 złw ramach abonamentu
Obsługa PFRON (opłata za 1 pracownika)35 złw ramach abonamentu
Korekta listy płac, rozliczenia ZUS, kwoty podatku125 zł za 1 miesiąc korygowany125 zł za 1 miesiąc korygowany
Rozliczenie delegacji krajowej i zagranicznej, naliczenie diet, rozliczenie kosztów noclegów, dojazdów (opłata za dokument)50 złw ramach abonamentu

 

Objaśnienia do cennika:

♦ Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych;

♦ Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: w przypadku list płac – 1 dokument księgowy to każde 5 osób z listy; w przypadku wyciągów bankowych – 1 dokument księgowy to 10 operacji (mt940) lub 1 dokument księgowy to 5 operacji (pdf);

♦ Każdy z wymienionych w Cenniku abonamentów klient może zmienić na abonament wyższy, jeśli tylko stwierdzi, że będzie to dla niego rozwiązanie korzystniejsze. Konieczne jest w tym celu zgłoszenie chęci zmiany abonamentu z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca;

♦ Wszystkie kwoty podane w Cenniku są kwotami netto.

Zapraszamy do współpracy.

Dane kontaktowe

Biuro Rachunkowe Dwunastka
ul. Dobra 56/66, poziom -1, lok. A26
00-312 Warszawa
tel. +48 22 247 29 89
e-mail: biuro@dwunastka.waw.pl
www.dwunastka.waw.pl

Obserwuj nas

© 2023 Circa Sp. z o.o.