Cennik

Pełna księgowość


W ramach usługi pełnej księgowości oferujemy 7 rodzajów abonamentu: 5, 15, 45, 70, 100, 200 i 200+.

 

Podmioty niebędące płatnikami VAT:

Liczba dokumentów rozliczanych w ramach abonamentuMiesięczna opłata za abonamentCena za każdy następny dokument ponad limit określony w abonamencie
5350 zł40 zł
15500 zł35 zł
45800 zł30 zł
701000 zł25 zł
1001200 zł20 zł
2002300 zł15 zł
200+2400 zł10 zł

 

Podmioty będące płatnikami VAT:

Liczba dokumentów rozliczanych w ramach abonamentuMiesięczna opłata za abonamentCena za każdy następny dokument ponad limit określony w abonamencie
5400 zł40 zł
15550 zł35 zł
45850 zł30 zł
701050 zł25 zł
1001250 zł20 zł
2002350 zł15 zł
200+2450 zł10 zł

 

Opłaty za usługi dodatkowe (niewchodzące w skład abonamentu):

Rodzaj usługiOpłata
Wystawienie faktury15 zł
Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w zakresie podatku dochodowego (rok)80 zł
Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w zakresie podatku dochodowego / Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 korygowany okres / miesiąc)80 zł
Rachunek do umowy zlecenia / umowy o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek)50 zł
Sporządzenie treści umowy zlecenia / o dzieło80 zł
Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło (opłata za deklarację)45 zł
Sporządzenie i wysłanie wezwania do potwierdzenia sald (opłata za 1 dokument)50 zł
Rozliczenie delegacji (opłata za 1 delegację)50 zł
Zamknięcie roku (sprawozdanie finansowe, roczne rozliczenie podatkowe)Równa abonamentowi obowiązującemu w ostatnim miesiącu roku podatkowego, o ile nie wymaga to dodatkowych czynności księgowych, nie niższa niż 500 zł
Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, eksport (opłata za miesiąc)50 zł
Rozliczenie podatku u źródła (opłata za miesiąc)60 zł
Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych (opłata za miesiąc)60 zł
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (opłata za rachunek walutowy)60 zł
Przygotowanie i wysyłka listu poleconego pocztą40 zł
Wykonanie innych czynności administracyjno-biurowych określonych przez Zlecającego (opłata za każde 0,5 godziny)75 zł
Sporządzanie plików JPK_FA (opłata za każde 0,5 godziny)75 zł
Procedura marży VAT dla usług turystyki (opłata za każde 0,5 godziny)75 zł
Przygotowanie przelewów w systemie bankowym klienta (opłata za każde 0,5 godziny)75 zł
Prowadzenie kasy, sporządzenie raportu kasowego (opłata za każde 0,5 godziny)75 zł
Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za każde 0,5 godziny)75 zł
Opracowanie polityki rachunkowości (opłata za każde 0,5 godziny)75 zł
Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i innych dokumentów (VAT-26, A1) do urzędu skarbowego, ZUS lub innych instytucji (opłata za każde 0,5 godziny)75 zł
Sporządzanie raportów księgowych według parametrów zdefiniowanych przez Zlecającego na podstawie zestawień zapisów księgi, obrotów i sald, np. bilans, RZiS w ciągu roku (opłata za każde 0,5 godziny)75 zł
Zmiana abonamentu na niższy w trakcie roku podatkowego700 zł
Przechowywanie dokumentów księgowych przez Biuro po upływie terminów zobowiązujących do ich odbioru (opłata za miesiąc)50 zł
Metoda kasowa50% abonamentu
Skanowanie dokumentów (opłata za 1 dokument)1 zł

 

Objaśnienia do cennika:

♦ Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych;

♦ Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: w przypadku list płac – 1 dokument księgowy to każde 5 osób z listy; w przypadku wyciągów bankowych – 1 dokument księgowy to 10 operacji (mt940) lub 1 dokument księgowy to 5 operacji (pdf);

♦ Każdy z wymienionych w Cenniku abonamentów klient może zmienić na abonament wyższy, jeśli tylko stwierdzi, że będzie to dla niego rozwiązanie korzystniejsze. Konieczne jest w tym celu zgłoszenie chęci zmiany abonamentu z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca;

♦ Wszystkie kwoty podane w Cenniku są kwotami netto.

Zapraszamy do współpracy.

Dane kontaktowe

Biuro Rachunkowe Dwunastka
ul. Dobra 56/66, poziom -1, lok. A26
00-312 Warszawa
tel. +48 22 247 29 89
e-mail: biuro@dwunastka.waw.pl
www.dwunastka.waw.pl

Obserwuj nas

© 2023 Circa Sp. z o.o.