Cennik

Księga przychodów i rozchodów


W ramach usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oferujemy 8 rodzajów abonamentu.

 

Podmioty niebędące płatnikami VAT:

Liczba dokumentów rozliczanych w ramach abonamentuMiesięczna opłata za abonamentCena za każdy następny dokument ponad limit określony w abonamencie
5150 zł15 zł
15200 zł15 zł
30300 zł15 zł
60400 zł15 zł
90500 zł15 zł
120600 zł15 zł
150700 zł15 zł
150+800 zł5 zł

 

Podmioty będące płatnikami VAT:

Liczba dokumentów rozliczanych w ramach abonamentuMiesięczna opłata za abonamentCena za każdy następny dokument ponad limit określony w abonamencie
5200 zł15 zł
15250 zł15 zł
30350 zł15 zł
60450 zł15 zł
90550 zł15 zł
120650 zł15 zł
150750 zł15 zł
150+850 zł5 zł

 

Opłaty za usługi dodatkowe (niewchodzące w skład abonamentu):

Rodzaj usługiOpłata
Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, eksport (opłata za miesiąc)50 zł
Rozliczenie podatku u źródła (opłata za miesiąc)60 zł
Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych (opłata za miesiąc)60 zł
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (opłata za rachunek walutowy)60 zł
Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w zakresie podatku dochodowego (rok)80 zł
Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w zakresie podatku dochodowego / Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 korygowany okres rozliczeniowy / miesiąc)80 zł
Wystawianie faktur15 zł
Rozliczenie delegacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą (opłata za 1 delegację)50 zł
Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i innych dokumentów (VAT-26, A1) do urzędu skarbowego, ZUS lub innych instytucji (opłata za każde 0,5 godziny)75 zł
Sporządzenie treści umowy zlecenia / o dzieło80 zł
Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło (opłata za deklarację)45 zł
Przygotowanie i wysyłka listu poleconego pocztą40 zł
Rozliczenie roczne podatku dla klientów Biura Rachunkowego Dwunastka posiadających ważny abonament: sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych, ich elektroniczna wysyłka do urzędu skarbowego50 zł
Sporządzenie i przesłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą: ZZA, ZUA, ZWUA, ZCNA (opłata za 1 deklarację)75 zł
Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za każde 0,5 godziny)75 zł
Rachunek do umowy zlecenia / o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek)50 zł
Zmiana abonamentu na niższy w trakcie roku podatkowego300 zł
Sporządzanie plików JPK_FA (opłata za każde 0,5 godziny)75 zł
Procedura marży VAT dla usług turystyki (opłata za każde 0,5 godziny)75 zł
Wykonanie innych czynności administracyjno-biurowych określonych przez Zlecającego (opłata za każde 0,5 godziny)75 zł
Przechowywanie dokumentów księgowych przez Biuro po upływie terminów zobowiązujących do ich odbioru (opłata za miesiąc)50 zł
Metoda kasowa50% abonamentu
Skanowanie dokumentów (opłata za 1 dokument)1 zł

 

Objaśnienia do cennika:

♦ Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych;

♦ Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: w przypadku list płac – 1 dokument księgowy to każde 5 osób z listy; w przypadku wyciągów bankowych – 1 dokument księgowy to 10 operacji (mt940) lub 1 dokument księgowy to 5 operacji (pdf);

♦ Każdy z wymienionych w Cenniku abonamentów klient może zmienić na abonament wyższy, jeśli tylko stwierdzi, że będzie to dla niego rozwiązanie korzystniejsze. Konieczne jest w tym celu zgłoszenie chęci zmiany abonamentu z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca;

♦ Wszystkie kwoty podane w Cenniku są kwotami netto.

Zapraszamy do współpracy.

Dane kontaktowe

Biuro Rachunkowe Dwunastka
ul. Dobra 56/66, poziom -1, lok. A26
00-312 Warszawa
tel. +48 22 247 29 89
e-mail: biuro@dwunastka.waw.pl
www.dwunastka.waw.pl

Obserwuj nas

© 2023 Circa Sp. z o.o.