Kadry i płace

Powierzenie obsługi kadrowo-płacowej firmie zewnętrznej służy nie tylko obniżeniu bieżących kosztów przedsiębiorstwa. Pozwala również przedsiębiorcy skupić się na głównej działalności firmy.

 

Zakres usług kadrowo-płacowych świadczonych przez nasze biuro w ramach pakietu „Kadry i Płace” obejmuje m.in.:

♦ Sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy;

♦ Sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach (urlopy, choroby);

♦ Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym;

♦ Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń;

♦ Załatwianie formalności związanych z zatrudnieniem pracownika;

♦ Sporządzanie dokumentów kadrowych: kwestionariuszy osobowych, skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu itp.;

♦ Prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowych;

♦ Sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS;

♦ Sporządzanie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń;

♦ Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych.

 

Szczegółowy wykaz usług kadrowo-płacowych oferowanych przez Biuro Rachunkowe Dwunastka odnajdą Państwo w naszym → Cenniku.

 

Pamiętaj! Obowiązek założenia i prowadzenia szczegółowej dokumentacji pracowniczej (akt osobowych) dotyczy każdego pracodawcy, nawet jeśli zatrudnia on tylko jednego pracownika.

Zapraszamy do współpracy.

Dane kontaktowe

Biuro Rachunkowe Dwunastka
ul. Dobra 56/66, poziom -1, lok. A26
00-312 Warszawa
tel. +48 22 247 29 89
e-mail: biuro@dwunastka.waw.pl
www.dwunastka.waw.pl

Obserwuj nas

© 2023 Circa Sp. z o.o.